Tolero

Význam: snášet, trpět, zakoušet

Další latinský slovník

Seduco

svést, svádět ; rozvést, odloučit, rozloučit ; odvést stranou

Intercedo

přimluvit se za koho

Vasc? (Vascum

Gaskoňsko ("Gallus Vasco" in Ohler, Náb. poutě, 175 přel. "Francouz z Gaskoňska")

Certus

jistý ; určitý, konkrétní? (DZ ex Fournier I, 280: non recordatur tamen de certo loco)

Arcanum

tajemství, tajnost

Perfugium

útočiště, úkryt, azyl