Tolero

Význam: snášet, trpět, zakoušet

Další latinský slovník

Homo proprius m.

otrok ; nevolník

Propulso

odrážet, odvracet

Graves

hluboké tóny

Melioramentum

(Pražák nic)

Intrinsecus

uvnitř, zevnitř, dovnitř

Pari intervallo

ve stejné vzdálenosti