Studium belli gerendi agricultura commutare

Význam: vyměnit válčivost za rolnictví

Další latinský slovník

Concitatio ventorum f.

větrná smršť?

Quamvis pauci

ač nepatrní počtem

Dolosus

lstivý

Penitentiam iniungere

uložit pokání

Speculor

pátrat, slídit

Collaudo

schvalovat, vychvalovat