Tueor

Význam: uhájit, ubránit

Další latinský slovník

Converso

pohybovat, stále otáčet

Portarius

vrátný, fortnýř

Nutus

pokyn

Ardeo

shořet, být spálen, zahořet

Discumbens

stolovník

Vicus

osada, vesnice