Disicio

Význam: rozrazit, rozbít, rozehnat

Další latinský slovník

Insolitus

nepřivyklý čemu, neuvyklý čemu, neznající co ; neobvyklý, nezvyklý, neznámý, cizí ; neobyčejný, zřídkavý, řídký, vzácný, kromobyčejný

Verus

správný, slušný, náležitý ; pravdivý, pravý, skutečný, opravdový ; upřímný, poctivý, spravedlivý

Paenitentia

pokání ; lítost, žal ; změna smýšlení, obrat, změna mínění

Dubito

být plný pochybností???

Apertus

otevřený

Servia

Srbsko