Reperio

Význam: dozvědět se, shledat

Další latinský slovník

Vis maior f.

přesila

Potestas

moc ; síla ; vláda, svrchovanost ; úřední moc ; úřad, hodnost ; účinek ; možnost, schopnost ; oprávněnost, právo ; volnost, dovolení ; příležitost k čemu

Mercedem reddo

odplatit

In cassum

nadarmo

Damnum

ztráta, škoda

Meliores

velmoži