Indubius

Význam: nepochybný

Další latinský slovník

Praeterquam

kromě, mimo, vyjma, s výjimkou

Tholosa

Toulouse

Calceamentum

střevíc, bota

Duplico

ohýbat, křivit (bás. o raněných končetinách) ; (práv.) pronášet dupliku (odpověď na žalobcovu repliku)

Taurinensis

turínský

Ada

Adam