Interpello

Význam: zamezit, překazit, rušit

Další latinský slovník

Abstinentia

zdrženlivost, zdržování se ; půst, hladovění, postění ; střídmost v pití ; sebeovládání, čistota, nezištnost, poctivost ; šetrnost, zdrženlivost ve výdajích ; nepřijímání svátosti oltářní

Impudentia

drzost, troufalost ; neúmyslnost ; neprozřetelnost, neprozíravost ; nevědomost, neznalost ; nerozumnost

Occasio

příležitost (k čemu s gen.)

Lucifer

Lucifer

Sumere liberos

adoptovat, za své přijmout, osvojit si (dítě)

Liber evangeliorum

evangeliář