Caledonia

Význam: Kaledonie (dnešní Skotsko)

Další latinský slovník

Princeps

nejdříve

Marchia Tervisina f.

Treviská marka (oblast Vicenzy, Trevisa, diecéze Feltre a Belluno, možná i část Furlanska zahrnuta do tohoto termínu, uvádí Duvernoy)

Interea

mezitím

In altari

na oltáři

Perpetro

vykonat, dokonat, dokončit, provést, uskutečnit ; dokázat, dovést, způsobit (aby)

Cadere in deliberationem

přicházet v úvahu