Angustiae

Význam: úžina

Další latinský slovník

Defectrix

nedokonalý

Insolitum est

je nezvyklé, je bezpříkladné

Explorator

vyzvědač

Carru-

(RS 55:25 pro caru-, tj. perf. kmen od careo, ere)

Viator

pocestný

Fractus

zlomený, zesláblý