Avaritia

Význam: chamtivost, lakota

Další latinský slovník

Ceterum

ostatně ; (v protivě k záporu) ostatně však, avšak, ale, však, pak, nýbrž, naopak

Contexo

plést, spojovat, skládat se

Moveo

hýbat se, pohybovat se ; hýbat, pohybovat, pohnout čím ; dát se na pochod, táhnout dál, přesunout se ; potřásat, třást ; vrtět ; připravovat, chystat ; hýbat se, mít se k dílu ; (pas.) vlnit se ; zahnat, zatlačit, odstranit, vyloučit

Prétendre

tvrdit (zejm. mylně)

Malus

špatný, nekvalitní ; zlý ; škodlivý, zhoubný, neštěstí přinášející ; zlověstný, neblahý ; nešťastný, bídný, smutný ; nehezký, ošklivý ; slabý, špatný (spisovatel apod.)

Protomartyr

prvomučedník