Avaritia

Význam: chamtivost, lakota

Další latinský slovník

Priusquam

dříve než

Anno Dominice incarnacionis (+ numerus)

roku (+ číslo) od Kristova vtělení

Iners

líný, nečinný, zahálčivý

In morte

v okamžiku smrti

Villicatio

? Pražákův sl. neuvádí, ale zřejmě hospodářství

Seditiosus

buřičský, nepokojný