Affligo

Význam: ničit, drtit ; zachvacovat, stíhat ; trápit, sužovat, skličovat, soužit, týrat ; bít, tlouci, udeřit, kopnout ; ranit ; oslabovat, skličovat ; porazit

Další latinský slovník

Prodigus

marnotratný syn [často takto, bez filius, např. Durand 288]

Obiurgo

kárat, napomínat

Luminar

světlík, okno ; svítilna, světlo

Condono

darovat, odpustit, prominout

Conscedo

vystoupit, nastoupit, vylézt

Calliditas

zkušenost, znalost, zběhlost ; chytrost, důvtip ; chytrost, zchytralost, vychytralost, úskočnost