Affligo

Význam: ničit, drtit ; zachvacovat, stíhat ; trápit, sužovat, skličovat, soužit, týrat ; bít, tlouci, udeřit, kopnout ; ranit ; oslabovat, skličovat ; porazit

Další latinský slovník

Lagena

láhev, lahvice (hliněná či skleněná), džbán ; (dutá míra)

Vestimentum

šat, roucho

Suo nomine

osobně, z osobních důvodů

Consultum

usnesení, opatření

Reditio

návrat

Desidero

toužit, žádat si, přát si, požadovat, vyžadovat, stýskat si po ; postrádat, pohřešovat