Osculatorium

Význam: líbací medailónek (který nechával kněz kolovat mezi věřícími) (DZ podle Rubin, CC, 74-76 ; MLLM nic)

Další latinský slovník

Defendo

(ab alqa re) uchránit čeho

Alibi

jinde

An

či

Ineo

počít, začít, vejít

Katerina

(antroponym.) Kateřina (Castanet 159)

Mustella

lasička