Punicum

Význam: granátové jablko

Další latinský slovník

Ascensio Domini

Nanebevstoupení Páně

Vitiatio

zhanobení, zprznění

Grandis

veliký, statný

Coemeterium

hřbitov

In fugam convertere

obrátit na útěk

Quamvis pauci

ač nepatrní počtem