Brachium seculare n.

Význam: světská paže (světská moc)

Další latinský slovník

Depono

odkládat, odevzdat

Lassitudo

únava, ochablost

Principatus

vrchní moc

Blavum

obilí (zejm. vymlácené), zrní ; osivo, zrno k osevu (form. bladum) (LMALB nic víc, zrní DZ ; kontext Fournier I, 327 vůbec neodpovídá významu obilí)

Miseria

bída, neštěstí, obtíž, trápení, utrpení

Amititia

přátelství ; přátelé