Neu = neve

Význam: ani, nebo, aby ne

Další latinský slovník

Antiquus

někdejší, dřívější, bývalý, starý, dávný (který již není) ; odvěký, starý, starobylý, starodávný, starožitný ; ctihodný (stářím) ; dobrý, starořímský ; poctivý ; přednější, důležitější, pilnější ; cennější

Sub vexillo

jako zvláštní oddíl

Nanciscor

dostat, nalézt

Dicens

s tím, že...

Ihesus

Ježíš

Sorabi

Srbové (zejm. ve franckých pramenech 9. stol. takto)