Pagi

Význam: župy

Další latinský slovník

Fortunatus

bohatý, zámožný, blažený

Hac intentione ut

s tím záměrem, že...

Pullus

tmavý, temný, černavý, černý

Addo

přidat, přidávat, dodat, dodávat, doplnit, doplňovat, přikládat, dávat k čemu, připojovat ; dodávat, způsobovat, vzbuzovat, zjednávat

Vultum fingere

nastrojit výraz tváře

Parco

ušetřit (někoho), smilovat se