Medius

Význam: prostřední, uprostřed

Další latinský slovník

Provinciales m. pl.

Provensálci

Taxus

tis

Ex usu

k prospěchu

Ob

pro, za, kvůli, proto, pročež

Accedo

přistoupit (v eufem. smyslu Lv 18,14.19, ČEP překládá "přiblížit se k ženě, a též RS 45:10, zde překládám kvůli dvojznačnosti raději "přistoupit" či "vejít k", ač pro eufem. "vejít k" je ve Vg. častější ingredior)

Proponor

zdát se