Brisciensis

Význam: z Brescie, související s Brescií [neznám český tvar, ve fr. ak. sl. nenal, v Pražákovi taky ne.]

Další latinský slovník

Proelior

bojovat, zápasit

Separatus

oddělený, odloučený

Servicium

služba ; otroctví, otrocký stav, otrocká služba ; jho, jařmo, poroba, poddanství ; otroci, otrocká třída

Solium

trůn, sedadlo

Collaudo

schvalovat, vychvalovat

Involutus

zavinutý ; temný, nejasný