Huius modi

Význam: takový

Další latinský slovník

Sinistrorsus

nalevo, vlevo

Odium

nenávist

Prior

přední, přednější, bližší ; dřívější, starší ; starší, starý, bývalý, minulý ; přednější, mající přednost, vzácnější, význačnější, důležitější ; lepší ; vynikající ; dříve, nejdříve, nejprve (adv.)

Dubietas

pochybnost, nejistota

Pergamum

Bergamo

Cellare

zásobárna