Redeo

Význam: vrátit se

Další latinský slovník

Frui

užívat (těšit se z něčeho pro věc samotnou, jiné je uti, kde se věc užívá pro něco jiného)

Dispositio testamentalis f.

závěť, poslední vůle

Diurturnitas

délka, doba trvání

Vigilo

(alqm) bdít u koho

Tueor

uhájit, ubránit

Attente

pozorně, bedlivě, napjatě