Opportunitas

Význam: výhoda, příznivá okolnost

Další latinský slovník

Testificor

dosvědčit, dokázat, potvrdit, svědčit, dokazovat, brát za svědka

Adulterium

cizoložství, zálety

Quod si

a jestliže, jestliže však

Mare Rubrum n.

Rudé moře

Dissentio

nesouhlasit, být jiného názoru, neshodovat se, nebýt zajedno, rozcházet se ; mít různá mínění, rozcházet se ; nesnášet se ; odporovat, být proti komu ; odporovat, lišit se, neshodovat se, odchylovat se, různit se (a + abl.)

Ubi

jakmile