Intersum

Význam: účastnit se, být přítomen

Další latinský slovník

Iunctus

sousedící, spojený

Proprium

známka

Senescallia

(Castanet 137, 164)

Episcopus

biskup

Flavens

žlutý, žlutavý ; (o vlasech) plavý, světlý

Amplexio

objetí, objímání, obejmutí (LMALB ani Pražák nic, ale lat-fr ano a TDH 317 užívá ve formě amplexcio)