Belasius

Význam: Blažej

Další latinský slovník

Contexo

plést, spojovat, skládat se

Sequor

držet se někoho

Katerina

(antroponym.) Kateřina (Castanet 159)

Balneoregensis

bagnioregský, související s Bagnioregiem

Coena

večeře (DZ) ; hlavní jídlo (u Římanů mezi 3. a 4. hod. odpolední), oběd ; hostina

Ceterum

ostatně ; (v protivě k záporu) ostatně však, avšak, ale, však, pak, nýbrž, naopak