Belasius

Význam: Blažej

Další latinský slovník

Fabulosus

bájný, vybájený, vymyšlený (LMALB) ; milující báje? (fabulosi Britones ; DZ)

Siquidem

jestliže totiž

Vigilo

(alqm) bdít u koho

Hida

(střv. anglosas.) lán (MLLM ; dle angl. "hide" dohledáno v LL, že je to půda o rozloze 60-120 akrů)

Votum

votivní dar

Per vices

střídavě