Status

Význam: premisa??? (Moneta s. 90b, 4. odst.)

Další latinský slovník

Tignum

břevno, kláda, trám

Circumfundo

rozejít se, obstoupit, obkličovat, svírat

Largitio

štědrost

Temo

voj

Bipedalis

dvoustopý

Taurus

býk, vůl, tur