Concito

Význam: rychle

Další latinský slovník

Sublatus

zmařený

Cooperio

přikrýt, zakrýt, pokrýt, zahalit, zcela pokrýt, zasypat (c. lapidibus ukamenovat) ; zakrýt, skrýt, ukrýt (DZ ex TDH 312:28, zcela jasně ; možná neklas.) ; pokrývat, pobíjet šindelem, pokrýt střechou ; uzavřít

Dispensatio

rozvažování, odvažování ; rozdělování, vyplácení (peněz) ; správa, spravování, finanční správa ; rozdělování ; řízení, správa

Talpa

krtek

Praescribo

vytknout, naříkat

Usura

(MLLM nic, jen složeniny)