Diutius

Význam: dlouho, déle, dost dlouho, příliš dlouho

Další latinský slovník

Vicis f. (gen.

střídání, vystřídání, změna ; místo (v řadě) ; úkol, úloha, úřad ; odveta, odplata, odměna, náhrada

In continenti

hned, ihned (MLLM, 264 ; též incontinenti, ač MLLM uvádí jen in continenti psáno zvlášť pod continens a tam má tuto informaci)

Quingenti

pět set

Unusquisque

každičký, každý

Consolor

těšit, upokojovat

Ante longe

dlouho předtím, před dlouhou dobou