Vulgus

Význam: lid

Další latinský slovník

Necessitudo

přátelství, těsný poměr

Triuisinus

treviský

Transgressio

přecházení, přechod ; hyperbaton, přestavení slov

Casus

osud

Damnatus

odsouzený

Nequeo

nebýt s to, nemoci