Nonnulus

Význam: (MLLM nic)

Další latinský slovník

Voto

zaslíbit (dceru Bohu apod.)

Insero

vkládat, vsouvat, strkat, zastrkovat, vpravovat (alqd. alci rei co do čeho) ; vkládat, přiměšovat, vplétat ; (refl.) plést se do čeho, vměšovat se do čeho ; zařazovat mezi, řadit mezi, brát mezi

Passus

dvojkrok

Ditissimus

nejbohatší

Initium

počátek, původ

Vis

spousta, hojnost