Burdo

Význam: hůl

Další latinský slovník

Factu

opravdu

Et hoc ideo quia

a to proto, že

Insuefactus

navyklý, vycvičený

Odium iustum

oprávněná nenávist

Praepono

usavit do čela

Innascor

narodit se, vyrůstat