Rudis

Význam: syrový, surový, nezpracovaný ; hrubý, drsný, neumělý ; nezkušený, nevzdělaný, neznalý

Další latinský slovník

Neqauquam

nikterak ne, naprosto ne

Suppan

župan (titul)

Ister

Dunaj (na dolním toku)

Ut - sic

jak -tak

Front

čelo ; výraz obličeje, zevnějšek ; průčelí, přední strana ; šířka ; titulní strana ; čelo, fronta (voj.)

Senspecta

senspekt (starší bratr, kterého opat posílá k vyloučeným, aby jim domlouval a posiloval je) (viz Regula Benedicti 27,2-3)