Ad tempus

Význam: načas, dočasně, na okamžik, na chvilku, prozatím ; v určený čas, v pravý čas, včasně

Další latinský slovník

Inceptum

začátek, to, co bylo započato, počaté dílo, podnik, záměr, úmysl

Velox

pohyblivý, rychlý, hbitý

Nudi homines cum ferro

nazí lidé v okovech (označení pro kajícné poutníky)

Scandalum

úraz ; svádění ; pohoršení

Immortalis

nesmrtelný

Prosper

zdárný, šťastný, se zdarem, šťastně ; zdar dávající, příznivý ; příznivý, šťastný, blahověstný