Ad tempus

Význam: načas, dočasně, na okamžik, na chvilku, prozatím ; v určený čas, v pravý čas, včasně

Další latinský slovník

Recipio

dostat se zpět k

Curs

dvůr (šlechtický, panovnický)

Baptismus

křest

Perpetuus

nepřetržitý, ustavičný, stálý

Ab Insulis

z Lille

Phalanx

falanga, bitevní šik