Clientela

Význam: chráněnci, ochrana

Další latinský slovník

Disidia

zahálka

Verecundia

bázeň ; skromnost, uměřenost

Secius (secus

později (hůře, špatně)

Calabria

Kalábrie

Necessarius

přítel, blízký

Compleo

naplnit, zaplnit