Clientela

Význam: chráněnci, ochrana

Další latinský slovník

Succado

postoupit, blížit se, vzhůru stoupat

Pio

očišťovat (nábožensky), usmiřovat, zažehnávat, odčiňovat, napravovat ; odvracet ; usmiřovat, konejšit, naklonit si, uctívat

Plus iusto

víc, než je slušné (Ovidius, Horatius)

Nominatim

jmenovitě, výslovně, jménem

Intercludo

uzavřít, zamezit, překazit

Frumentum

obilí