Census

Význam: sčítání, počítání, soupis, seznam

Další latinský slovník

Insector

stíhat, pronásledovat, útočit na co

Iesu

Ježíši (vok.)

Oboedientia

funkce (mnicha, zejm. pověřeného vnějšími záležitostmi, správou grangie apod.) ; pozemek (patřící ke klášteru) ; okrsek ; duchovní moc (MLLM doslovně takto)

Conducere ad bonum finem

dovést k dobrému konci

Infamis

se špatnou pověstí, nečestný, nectný, hanebný [Pražák uvádí zlopověstný, ale dnešní užití slova zlopověstný tomu spíše neodpovídá]