Centrum gravitatis n.

Význam: těžiště

Další latinský slovník

Vituperabilis

zasluhující pohany, špatný

Hida

(střv. anglosas.) lán (MLLM ; dle angl. "hide" dohledáno v LL, že je to půda o rozloze 60-120 akrů)

Tamen

(MLLM nic)

Frustrarius

neopodstatněný, neodůvodněný, nepodložený

Absente

v nepřítomnosti (koho)

Precipue

zvláště, obzvláště, především, nad jiné, zejména, hlavně