Arca

Význam: archa

Další latinský slovník

Intellectus

rozvažování

Res communis

společná záležitost

Vocor

jmenovat se, nazývat se

Uno tempore

v témž čase, zároveň

Deperdo

utratit, zničit, pozbýt, přijít o

Principaliter

hlavně, zvláště, zejména