Arca

Význam: archa

Další latinský slovník

Alicuius

něčí

Lactineus

mléčně bílý

Solennis

pravidelný, výroční, každoročně se vracející (zejm. o náboženských svátcích) ; slavnostní

Res

stav

Extraneus

cizí, přespolní

Angustiae

úžina