Arca

Význam: archa

Další latinský slovník

Apocalistica

apokalyptický, související s Apokalypsou sv. Jana

Fortuna adversa

neštěstí, nezdar, nehoda, neúspěch

Vita concedere

umřít, zemřít, zesnout

Corruptio

zkáza, zkažení, porušení ; svádění ; podplacení, podplácení, korupce ; zkaženost, zkažený stav, zvrácenost ; zetlení, proměnění se v prach, zánik ; pomíjivost, pomíjitelné (vypsáno i z kontextů ve Vg.)

Carcasona

Carcassonne

Pridie

den předtím