Aestus

Význam: příboj, vlnobití, vlnění

Další latinský slovník

Intus

uvnitř, zevnitř

Temeritas

nerozvážnost

Resolvo

(pas.) rozložit se, zetlít

Vicus

osada, vesnice

Veneficium

kouzelný nápoj ; kouzlo ; připravování jedu, otrávení, travičství ; připravování nápoje lásky či jiného lektvaru

Sequor

držet se někoho