Moesi

Význam: Moesové, národ v nynějším Srbsku a Bulharsku

Další latinský slovník

Relinquo

zůstat, zbývat

Verbi gratia

kupříkladu, například, třebas

Pendo

platit

Praeacuo

zpředu zašpičatit, přiostřit

Rapacitas

chamtivost, hamižnost, hrabivost