Carru-

Význam: (RS 55:25 pro caru-, tj. perf. kmen od careo, ere)

Další latinský slovník

Infundo

vlévat, vlít, nalévat, nalít, naplnit ; vpustit co kam, rozšířit, rozlít (i např. o světle) ; rozestřít, pokropit ; nasypat ; rozházet ; zasypat (šípy apod.) ; splývat (o vlasech)

Dispositio divina f.

řízení Boží, Boží vůle

Levo

ulehčovat, činit lehkým ; zmenšovat, snížit ; zbavovat, zprošťovat, osvobozovat ; polehčit, prospět komu, zotavit, posílit ; obveselit ; slehnout, porodit ; nadlehčovat, opírat se ; zdvíhat, vznášet ; činit hladkým, hladit, leštit

Communico

osnovat

Vicis f. (gen.

střídání, vystřídání, změna ; místo (v řadě) ; úkol, úloha, úřad ; odveta, odplata, odměna, náhrada

Affictus

rozbitý, porouchaný, po pádu poraněný, povalen