Bracae

Význam: nohavice, široké nohavice

Další latinský slovník

Calabria

Kalábrie

Suspitionem dare

vzbudit podezření

Reddo

dát, ustanovit ; odpykat ; konat spravedlnost, rozsuzovat, zasedat na soudě, zavést (iudicium vyšetřování) ; vzdávat, prokazovat ; vydávat (počet), udávat (důvod) ; splnit ; učinit koho čím

Ambulo

chodit ; jít a vrátit se ; procházet se ; procestovat

Serio

vážně

Minor

mladší ; menší