Aliqua

Význam: někudy, nějak

Další latinský slovník

Subveho

dovážeti zdola nahoru (proti proudu)

Abrenuntio

zříci se čeho (bludného názoru apod.)

Quamvis pauci

ač nepatrní počtem

Indubitanter

bezpochyby, jistě, zajisté ; bez váhání

Hilariter

vesele, s radostí