In quantum potest

Význam: seč může

Další latinský slovník

Aquatio

opatřování vody, doprava vody

Quadam vice

jednou, tak jednou, kdysi

Laicus

laik

Gravissimum supplicium sumere de aliquo

co nejpřísněji potrestat

Ficta

nesmysly

Stlocus

(arch. pro locus)