Versor

Význam: pohybovat se, být

Další latinský slovník

Esse

bytí

Complector

oplétat se, ovíjet se ; obmykat, objímat, brát do náruče, přivinout k sobě ; objímat, zaujímat, svírat, obklopovat ; pojmout, zahrnout, obsáhnout, zavírat do sebe

Totus

celý

Vicem alicuius

jako kdo, po způsobu koho

Egregius

obzvláštní

Gidius

Jiljí