Penuria

Význam: (MLLM nic)

Další latinský slovník

Animum advertere

upínat zřetel, zpozorovat

Applico

opírat se

Deligo

připevňovat, poutat, uvazovat

Dimetior

vyměřovat, rozměřovat

Cathalonia

Katalánsko

Scapulae

ramena ; lopatky, plece