Dissipo

Význam: roztrousit, rozmetat

Další latinský slovník

Fortes Fortuna adiuvat

odvážnému štěstí přeje (Cicero)

Si

zda

Quero

stěžovat si, naříkat

Animum advertere

upínat zřetel, zpozorovat

Nepos

vnuk ; synovec, příbuzný vůbec ; potomek ; mrhač, marnotratník, zhýralec

Cheruatia

Chorvatsko?