Tantummodo

Význam: jen, jenom, pouze, toliko

Další latinský slovník

Tussia

Toskánsko ; běžněji v lat. Tuscia

Fossa

příkop

Dogmaticus

dogmatický, věroučný

Destruo

strhnout, zbourat, zbořit, pobořit ; ničit, hubit, vyhubit ; podrýt, podkopat (přen.)

Pl.

chladné podnebí

Praetermitto

pomíjet, opomenout, vynechat ; přecházet (mlčením), pomíjet, smlčet, nezmiňovat se, pomlčet o čem, nedotýkat se čeho ; zanedbávat, nedbat, zameškávat ; zdržovat se (nezdrželi se žádné ohavnosti) ; pouštět mimo