Alte

Význam: nahlas

Další latinský slovník

Perditrix

zhoubkyně, škůdkyně

Obstringo

zavázat

Iudico

soudit, rozpoznat

Urus

zubr

Impensus

drahý, nákladný

Pro explorato habere

mít něco přesně vypátráno, mít něco za jisté