Alte

Význam: nahlas

Další latinský slovník

Innocens

neškodný, poctivý, řádný

Divinus

boží, božský, svatý

Frustrum

úlomek, kus, kousek ; sousto, drobet, drobeček

Arca

archa

Superbia

pýcha, opovážlivost, zpupnost

Pueri non baptizati

nekřtěňátka