Consilium ineo

Význam: pojat rozhodnutí

Další latinský slovník

Adiuro

alqm brát pod přísahu koho ; alqd alci přísežně přislíbit co komu, zaslíbit co komu ; alqm přimět k přísežnému přislíbení účasti na vojenském tažení ; (refl.) zapřísáhnout se

Praenomino

oslovit křestním jménem ; výše zmínit, jmenovat?

Pullum

tmavá barva

Inanis

prázdný, bezobsažný, bez obsahu, dutý, bez (nápisu, ducha atd.) ; jalový, nicotný, marný, lichý, bezpodstatný ; ješitný

In scriptis

písemný

Attingo

dotýkat se, sahat