Vel circa

Význam: nebo tak nějak (časté při udávání času v inkvizičních záznamech)

Další latinský slovník

Luxuriam complere

ukojit chtíč

Dimico

potýkat se, bojovat

Apparentia

zdánlivost

Circumsisto

obestoupit, sevřít

Oboedienter

poslušně, ochotně

Retraho

táhnout zpět, vléci zpět ; odvést, oddálit, zdržet ; vyhýbat se, zdržovat se (Pražák refl., ale nejen: RS 45:13 nerefl.) ; odcizit ; souvat, odvracet se, vyhýbat se (refl.) ; znova táhnout, opět vléci, znovu vytáhnout