Liquamen

Význam: ovocná šťáva, džus ; omáčka

Další latinský slovník

Ulterius

dále (o míře a způsobu)

Bononia

Bologna (město v Itálii) ; (jméno dalších obcí)

Considero

pozorovat (zevrubně), prohlédnout si ; myslí pozorovat, v mysli přemítat, rozvažovat, rozvážit, uvažovat, uvážit

Timens Deum

bohabojný

Angustus

těsný, úzký

Gidius

Jiljí