Leodiensis

Význam: ličgeský

Další latinský slovník

Rassa

Raška

Parvo pretio

lacino

Praedicator

kazatel

Contineo

zdržovat od něčeho

Sublica

trám, kůl